TRIPOLI COURTHOUSE  BUILDING
1/1

Project Team: YT Architects  /  Location: Tripoli  / Date: 2015

About: Building is designed for supreme court in Tripoli; based on a simple central plan scheme.  Local cultural visual references are used for facade modelling. Total construction area is 4.000 m2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Hakkında: Proje Tripoli Yüksek Mahkemesi Binası olarak tasarlanmıştır. Yerel kültüre ait görsel  referanslar ve kamu ihtiyaçları gözetilerek basit merkezi bir plan şeması üzerine  kurgulanmıştır. Toplam inşaat alanı 4.000 m2.'dir.