top of page
TRIPOLI COURTHOUSE  BUILDING

Project Team: YT Architects  /  Location: Tripoli  / Date: 2015

About: Building is designed for supreme court in Tripoli; based on a simple central plan scheme.  Local cultural visual references are used for facade modelling. Total construction area is 4.000 m2.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proje Hakkında: Proje Tripoli Yüksek Mahkemesi Binası olarak tasarlanmıştır. Yerel kültüre ait görsel  referanslar ve kamu ihtiyaçları gözetilerek basit merkezi bir plan şeması üzerine  kurgulanmıştır. Toplam inşaat alanı 4.000 m2.'dir.

bottom of page